Set user for FTP on Vos server

  • Created :Fri,12,2016
  • Last Updated:Thu,04,2024

#create new user webcdr to kunshi group

useradd -g kunshi webcdr

#set password for webcdr

passwd webcdr

#add permission webcdr folder

chmod 0755 /home/kunshi

chmod 0755 /home/kunshi/vos3000

chmod 0755 /home/kunshi/vos3000/cdrs